Aktualności

Debata Przedżniwna 2011

30 czerwca 2011 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż w gmachu budynku MRiRW wspólnie z przedstawicielami Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała debatę przedżniwną. Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz przedstawił m.in. szacunki tegorocznych zbiorów zbóż oraz prognozy cen w czasie żniw. Bogusław Rzeźnicki (Z-ca Dyrektora) reprezentujący Departament Hodowli i Ochrony Roślin poinformował zebranych o zmianach w nowej ustawie o środkach ochrony roślin oraz zasady integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Debat_2011

W debacie uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Izby Zbożowo-Paszowej, FBZPR.

Ankietowani przez KFPZ uczestnicy targów w Modrzu prognozowali cenę za pszenicę konsumpcyjną w żniwa 2011 r.:

500-600 zł - 3%

601-800 zł -25%

801-1000 zł -42%

1001-1200 zł - 17%

powyżej 1200 zł - 3%

nie wiem, trudno powiedzieć - 10%

Krajowa Federacja Producentów Zbóż szacuje powierzchnię tegorocznych zasiewów zbóż w kraju na 8065 tys. ha (bez kukurydzy). Natomiast spodziewane wg KFPZ zbiory zbóż polskich producentów zbóż wyniosą 24800 tys. ton ( bez kukurydzy).

Pełna relacja z debaty będzie opublikowana już w najbliższym numerze Świata Zbóż, zachęcam do lektury. Uczestnikom dziękuje za czas poświęcony na debatę.

Joanna Leśniewska

 

 

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl