Oferta reklamowa

Oferta reklamowa

Od 2005 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż wydaje Biuletyn Informacyjny Świat Zbóż.

Gazeta wychodzi 3 razy w roku.

Harmonogram wydań w 2018 roku Biuletynu Informacyjnego ŚWIAT ZBÓŻ.

1.1. styczeń/luty

1.2. maj/czerwiec

1.3. wrzesień/październik

Nasz biuletyn, dociera bezpośrednio do producentów zbóż i cieszy się zainteresowaniem. 2500 egzemplarzy trafia drogą pocztową bezpośrednio do rolników. Biuletyn dystrybuowany jest nieodpłatnie do członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż drogą pocztową.

Pozostała część wydawanego nakładu gazety jest dystrybuowana podczas:

 • szkoleń (w 2018 planujemy 5 szkoleń dla członków KFPZ zlokalizowanych w województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim i śląskim),
 • konferencji,
 • debaty przedżniwnej - wydarzenie KFPZ skupiające członków Federacji, wielu reprezentantów sektorów rolnictwa. Zaproszeni goście to przede wszystkim rolnicy, producenci zbóż, spółdzielnie rolnicze, grupy producenckie oraz zrzeszenia i stowarzyszenia z całego kraju.
 • targów rolniczych.

Świat Zbóż jest także rozsyłany do Starostw Powiatowych i Izb Rolniczych, ODR-ów w całym kraju. Planowany łączny nakład każdego numeru w nadchodzącym roku to 4500-6000 egzemplarzy.

Od września 2013 r. KFPZ prowadzi kampanie promocyjno-informacyjną: „Zboże smakuje i inspiruje” promująca spożycie przetworów zbożowych w TV (Dzień Dobry TVN, Pytanie na Śniadanie), Radio ZET, Radio RMF FM, Facebook, blogerzy kulinarni. Ponadto od 2012r. w ramach działań Federacji prowadzimy doświadczenia naukowe we współpracy z UP w Poznaniu m.in. Doświadczenia łanowe - wielki test fungicydowy oraz nowy projekt - Fusarium w uprawie pszenicy. Wszystkie wyniki badań są na bieżąco publikowane na łamach biuletynu oraz na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do zamieszczenia Państwa oferty w „Świecie Zbóż”. Oficjalne ceny za powierzchnie są cenami brutto (KFPZ nie jest płatnikiem VAT):

 • cena za reklamę na IV str. okładki – 4750 zł
 • cena za reklamę na II str. okładki – 4650 zł
 • cena za reklamę na III str. okładki - 4650 zł
 • cena jednej strony A4 w części redakcyjnej - 4380 zł
 • cena za 1/2 strony A4 w części redakcyjnej - 2380 zł.
 • cena za 1/3 strony A4 w części redakcyjnej - 1690 zł
 • cena junior page - 3200 zł
 • cena wkładki reklamowej (insertu) - 3950 zł
 • cena za artykuł reklamowy 100% ceny reklamy o tej samej powierzchni

Rabaty:

 • W przypadku umieszczenia reklam w dwóch numerach – rabat 5%
 • W przypadku umieszczenia reklam w trzech numerach – rabat 15%
 • Dodatkowy rabat dla członków wspierających KFPZ – 5 %

Zachęcam do złożenia zamówienia reklamy poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 667-958-199 bądź też drogą elektroniczną na adres: biuro@kfpz.pl lub redakcja@swiatzboz.pl

Krajowa Federacja Producentów Zbóż prowadzi również stronę internetową oraz sporządza dla swoich Członków i wysyła drogą mailową:

 • 1 raz w tygodniu Wiadomości Zbożowe,
 • 1 raz w miesiącu Wiadomości Zbożowe ze Świata,
 • przynajmniej raz w tygodniu w sezonie żniwnym Wiadomości Cenowe.

Oficjalne ceny za reklamy są cenami brutto. Zamieszczenie reklam w zależności od formatu w Wiadomościach Zbożowych wynosi:

 • strona A4 - 1800 zł/ miesiąc
 • 1/2 strony A4 - 1400 zł/ miesiąc
 • 1/3 strony A4 - 1000 zł/ miesiąc
 • 1/4 strony A4 - 700 zł/ miesiąc

W przypadku Wiadomości Zbożowych ze Świata niezależnie od formatu reklamy  - 500 zł/ miesiąc

W przypadku Wiadomości Cenowych - 350 zł (cena jednostkowa w zależności od ilości wysłanych komunikatów w miesiącu przy reklamie 1/4 strony A4).

KFPZ dysponuje rónież powierzchnią reklamową na stronie internetowej w zakładce HOME. Ceny za reklamę na stronie:

 • Baner 1 - 300 x 260px - 700 zł/ miesiąc
 • Baner 2 - 300 x 130px - 400 zł/ miesiąc

Istnieje także opcja innego formatu baneru po wcześniejszym uzgodnieniu.

Możliwy system rabatowy zależny od formy oraz częstotliwości zamówienia. Ceny wówczas mogą się zmienić w zależności od pakietu.

Zachęcam do złożenia zamówienia reklamy poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 537-958-199 bądź też drogą elektroniczną na adres: biuro@kfpz.pl

Świat Zbóż

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl